OVER ONS

O SPOLEČNOSTI TAXPERIENCE

Společnost Taxperience je dynamická daňově poradenská firma se solidní pověstí na trhu. Pro přístup společnosti Taxperience je klíčová její orientace na přání a tužby každého klienta a zdatnost při přeměňování těchto přání do podoby kvalitních daňových produktů. Kvalitní služby, efektivita a přímé komunikační kanály jsou samozřejmě z hlediska poslání firmy nezbytné. Společnost Taxperience však nabízí více: její poradenství je přesvědčivé a ukazuje klientům směr a i v průběhu implementace následuje konstruktivní podpora. Společnost Taxperience nedělá rozdíly mezi mezinárodními korporacemi, novými podniky či daňovými poplatníky z řad jednotlivců. Každý klient je pro společnost Taxperience "zákazníkem přednostním".

Přístup společnosti Taxperience vyžaduje kreativitu, flexibilitu a komplexní způsob myšlení. Její tým daňových právníků tvoří mladí, nadšení profesionálové, kteří jsou zvyklí se pohybovat i po cestách neušlapaných. Vedle toho disponuje společnost Taxperience desítkami let profesionálních zkušeností v oblasti poskytování daňově poradenských služeb. Odtud také název společnosti Taxperience, který vznikl spojením anglických slov "daně" (tax) a "zkušenosti" (experience).

Jako specializovaný poskytovatel daňových služeb si je společnost Taxperience dobře vědoma svých omezení. Společnost Taxperience například nevykonává auditorskou činnost ani neposkytuje profesionální právní poradenství. Má-li klientům pomoci s otázkami či problémy v těchto oblastech, pak společnost Taxperience úzce spolupracuje s notáři a právníky, kteří se specializují na oblast občanského práva. To nám umožňuje nabízet našim klientům rychle a efektivně komplexní řešení a poradenství, které od nás požadují.