OVER ONS

Přechodná daňová řešení

Čas od času mohou společnosti z různých důvodů potřebovat na přechodnou dobu daňové služby v rámci podniku klienta, např. za účelem odstranění nahromaděné nevyřízené daňové agendy, za účelem zajištění daňové podpory v rámci velkých restrukturalizací nebo projektů prováděných na základě transferových cen nebo za účelem nastavení daňového kontrolního rámce.

Přechodnou daňovou podporu v rámci podniku klienta může společnost Taxperience poskytovat několika způsoby a v průběhu této činnosti bude schopná uplatňovat své silné stránky ve prospěch podnikání klienta podle potřeby. Sdílením svých znalostí se zaměstnanci klienta a aktivním přístupem k optimalizaci obchodních procesů může společnost Taxperience pomoci zajistit, aby daňová rizika zůstala pod kontrolou i v budoucnu.

O úrovni zkušeností poradce, který má být na přechodnou dobu do podniku klienta vyslán, i o době nezbytné ke splnění příslušného zadání bude pochopitelně zapotřebí se vzájemně dohodnout.

zpět na hlavní stránku