OVER ONS

Dodržování daňové legislativy

Neodmyslitelnou součástí jakýchkoli daňových služeb je zpracovávání daňových přiznání. Přípravu daňového přiznání je v podstatě nutné chápat jako proces numerické přeměny daňového poradenství a přijatých rozhodnutí do podoby sdělení určeného daňovým orgánům. V tomto smyslu je příprava daňového přiznání ukázkovým příkladem výkaznictví, který vyžaduje pečlivé profesionální posouzení.

Právě rozsáhlé zkušenosti, které společnost Taxperience s přípravou přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob má, stojí v pozadí našeho sloganu "Dopřejte svým daním služby společnosti Taxperience". Společnost Taxperience vám však rovněž ráda pomůže i s jakoukoli kontrolou již zpracovaných daňových přiznání, např. provedením závěrečné kontroly práce, kterou odvedl váš účetní, poradce nebo interní pracovník.

Společnost Taxperience je pochopitelně rovněž plně způsobilá hrát aktivní nebo podpůrnou roli v rámci jakýchkoli jiných postupů v oblasti dodržování daňové legislativy, jako je např. podání přiznání k dani darovací či dědické nebo nastavení či koordinace vašich systémů mzdové evidence nebo evidence DPH.

zpět na hlavní stránku