OVER ONS

Daňové poradenství

Každý podnik, ať je na trhu nováčkem nebo všeobecně známou mnohonárodní společností, musí každý den přijmout mnoho rozhodnutí - rozhodnutí, která budou mít často také daňové dopady, a to jak ve smyslu dopadů předvídatelných, tak i ve smyslu dopadů neočekávaných. Přístup k know how v oblasti zdanění je pro každý podnik klíčový. Daňoví právníci společnosti Taxperience znají veškeré detaily daňového prostředí, které spoluvytváří psané právo, precedenční právo a vládní politika. Vědí také, jak své znalosti přeměnit do podoby jasného a praktického daňového poradenství, a demonstrovat tak dopad přijímaných obchodních rozhodnutí.

Kromě toho lze její know how v oblasti zdanění využívat i k jiným účelům, než je poskytování praktického daňového poradenství. Daňoví právníci společnosti Taxperience tohoto know how využívají při projednávání možných daňových režimů s českými i nečeskými daňovými orgány, při spoluvytváření daňově účetních procesů, při nastavování daňového kontrolního rámce, při poskytování poradenství v daňových sporech nebo jako aktivní účastníci vyjednávání o významných daňových záležitostech.

V každé z uvedených oblastí je právě poskytování aktivních vstupů tím, co společnost Taxperience odlišuje od tradičnějších poradenských firem, které poskytování poradenství chápou pouze jako prezentaci dostupných možností. Společnost Taxperience dává přednost možnosti poznat hodnotu svého poradenství v rámci směru, kterým se klient na základě důrazných doporučení společnosti Taxperience vydá. Společnost bere v úvahu nejen současnou situaci, ale také nejlepší možný výchozí bod z hlediska budoucnosti.

zpět na hlavní stránku